کارهای حرفه ای

end-logo
جای خالیت (ماکت فوق حرفه ای)
فروخته شد. ادامه مطلب
تکست نویس
دور (ماکت حرفه ای)
فروخته شد. شما می توانید این آهنگ احتماعی حرفه ای را به صورت آماده با پرداخت 190،000 تومان تحویل بگیرید. تکست و بیت این آهنگ بصورت جداگانه قابل فروش می باشد.   ادامه مطلب
تکست نویس
بهانه (ماکت فوق حرفه ای)
فروخته شد.     ادامه مطلب
تکست نویس
ترکم کردی (ماکت حرفه ای)
دموی این کار دیس لاو حرفه ای را ازاینجا دانلودکنید ادامه مطلب
تکست نویس
هم خون (ماکت حرفه ای)
دموی این کار درون گرایی حرفه ای را از اینجا دانلود کنید.     ادامه مطلب