ماکت ها

end-logo
تکست نویس
این یه فرهنگه (ماکت حرفه ای)
فروخته شد.     ادامه مطلب
تکست نویس
شیک و پیک (ماکت حرفه ای)
دموی این کار گنگ حرفه ای را از اینجا دانلود کنید.     ادامه مطلب
تکست نویس
یکی مثل بقیه (ماکت) (R&B)
دموی این کار دیس لاو را از اینجا دانلود کنید.   ادامه مطلب
تکست نویس
شکنجه (ماکت)
دموی این کار درون گرایی را از اینجا دانلود کنید.     ادامه مطلب
تکست نویس
رفته ها (ماکت)
دموی این کار درون گرایی را از اینجا دانلود کنید.   ادامه مطلب