درون گرایی

end-logo
تکست نویس
تکیه گاه (ماکت)
دموی این کار درون گرایی را از اینجا دانلود کنید.   ادامه مطلب
تکست نویس
تشدید جنگ
داری تو غلطای پشت سرت غلت میزنی داری روی نامربوط واژه ربط میزنی باوراتو خط کشیدی خنده هاتو پاس دادی سوختی ولی بازم امید به عددای تاس داری موضوع: درونگرایی تعداد ابیات: 16 + شاهبیت + اینترو + اوترو قیمت: 50000 تکستر: محمد   ادامه مطلب
تکست نویس
منم میخواستم (ماکت حرفه ای)
دموی این کار درون گرایی را از اینجا دانلود کنید.     ادامه مطلب
تکست نویس
تلخی (ماکت)
دموی این کار درون گرایی را از اینجا دانلود کنید.     ادامه مطلب
تکست نویس
شکنجه (ماکت)
دموی این کار درون گرایی را از اینجا دانلود کنید.     ادامه مطلب