درون گرایی

end-logo
تکست نویس
پشت درهای بسته (ماکت)
دموی این کار درون گرایی را از اینجا دانلود کنید.   ادامه مطلب
تکست نویس
مشت کن دستتو
وقت ايستادنه، آينه تسليم ميشه                         تموم خاطراته خوبه كه تصوير ميشه دوباره مي خندي مي ايستي رو پاهات استوار                         تف تو صورت تيرگي دستاتو مي بينم مشت ِ باز موضوع: درونگرایی تعداد ابیات: 16+ شاهبیت قیمت: 50000 تکستر: Simsiyah ادامه مطلب
تکست نویس
بی صدایی
نشستم گوشه ی اتاق به خودم لبخند می زنم                                         دست به صورت میشم نقابمو از قصد می دَرَم توی گوشم به گمونم کسی منو یاد می کنه                                         با یه لبخند تموم اخمای منو وا می کنه موضوع: درونگرایی تعداد ابیات: 14+ شاهبیت قیمت: 35000 تکستر: simsiyah ادامه مطلب