متفرقه

end-logo
تکست نویس
دمو بیت شماره 2
فروخته شد ادامه مطلب
تکست نویس
تابستون (ماکت)
دموی این کار پارتی را از اینجا دانلود کنید.     ادامه مطلب
تکست نویس
یه روز زندگی (ماکت)
دمو ی این کار را از اینجا دانلود کنید.   ادامه مطلب
تکست نویس
درگیریم تو رپ
چیه مگه؟ بذا رپ بمونه لنگ در هوا                                 شاید دو تا داف زدن چشمک برات من و تو خیلی وقته جریان داریم                                 نه تو خیلی بالایی نه ما همکار پایین موضوع: متفرقه تعداد ابیات: 14+ شاهبیت قیمت: 50000  تکستر:simsiyah ادامه مطلب